fbpx

Návrh fasády bytového domu, Domažlice

 Vlastníci bytového domu se rozhodli pro renovaci fasády. Nájemníci si mohli vybrat ze tří variant. Při první by došlo pouze k obnovení barev. Ve druhé variantě byly na fasádě použity geometrické tvary. Třetí a vítězná vytvořila na bytovém domě písmena ‚M‘, která symbolizují ulici, kde se bytový dům nachází. Zadní strana zvýrazňuje jednotlivé vchody a příslušnou část domu.