fbpx

Projekty a konzultace

Projekty, konzultace a kompletní inženýring stavby. Když si mě vyberete, budu Váš člověk!

Projektová dokumentace

Pro rekonstrukci nebo novou stavbu je ve většině případů potřeba projektová dokumentace. Pro Vaše projekty zpracuji veškeré podklady, které jsou potřeba k jednání s úřady a dotčenými orgány. Součástí jsou i konzultace nad řešením.

Jednání s úřady

Přichystám pro Vás potřebnou dokumentaci a vyřídím veškerá stavební povolení. Budu jednat s příslušnými orgány státní správy i se sousedy. Vypracuji dokumenty pro územní řízení, ohlášení stavby nebo stavební řízení, pro provedení stavby ad.

Technický dozor investora

Mohu se stát Vašim osobním stavebním dozorem při realizaci. Pomohu Vám s výstavbou i rekonstrukcí, pro kterou se rozhodnete, a dohlédnu, aby vše probíhalo tak, jak má, podle plánů, rozpočtu a Vašich představ. Zabráním zbytečnému plýtvání, zajistím nejvyšší možnou kvalitu provedených prací, dodržení projektové dokumentace a harmonogramu.

Poradím Vám s finanční a právní stránkou projektu

Pomohu Vám s tvorbou smluv a rozpočtů. V průběhu stavebních prací převezmu kontrolu nad jejich prováděním. Budu dohlížet na správnost průběžné fakturace tak, aby Vám nevznikaly zbytečné vícenáklady a bylo Vám účtováno vždy jen to, co má.

Vyberu s Vámi vhodné stavební materiály a jiné komponenty

Poradím Vám při volbě materiálů a dalších stavebních komponent. Vše vybereme podle Vašeho stylu a finančních možností. Najdu pro Vás nejlepší poměr kvality a ceny. Pomohu Vám vyznat se na trhu se stavebninami.

výkresy projektu a možnost kozultace